آزمایش ژنتیک شامل چه مواردی است

آزمایش ژنتیک شامل چه مواردی است؟

5/5 - (7 امتیاز)

آزمایش ژنتیک به آزمایش هایی گفته می شود که در آن مولکول های وراثتی والدین یا DNA آن ها از نظر وجود هر گونه نقص یا آسیب احتمالی، مورد بررسی قرار می گیرد. دی ان ای ها به عنوان مولکول های وراثتی در بدن موجودات زنده که حاوی اطلاعات اساسی و مورد نیاز رشد و نمو جنین و تشکیل شدن تمامی اندام ها و بخش های بدن کودک شما می باشد.

آزمایشات DNA قبل از بارداری

آزمایشات DNA قببل از بارداری برای تشخیص آلل های معیوب و ناقص در بدن والدین استفاده میشود و میتوان اطلاعات کاملی از سلامت گامت ها بدست آورد.

گامت های جنسی مادر و پدر با هم ترکیب میشوند و در بدن مادر موجب تشکیل شدن رویان یا جنین میشوند. تمامی صفاتی که در کودک بروز میکند از مادر و پدر به ارث میرسد.

برای تشکیل هر بافت یا هر اندام یا هر بیماری اگر هر دو والد آن آلل های بیماری زا را داشته باشند و به کودک منتقل کنند، کودک با آن آن مریضی یا مشکل روبرو میشود.

اما اگر حتی یکی از والدین آلل سالم آن بیماری یا معلولیت را به صورت غالب داشته باشید، کودکی سالم به وجود می آید.

آزمایش ژنتیک پیش از ازدواج

اگر بیماری ارثی در خانواده شما هست یا فردی دارای معلولیت مادرزادی در خانواده داشته باشید، حتما قبل از ازدواج آزمایشات ژنتیکی بدهید. تا از امکان بارداری و بچه دار شدن و سالم ماندن کودکانتان مطمئن شوید.

برای این آزمایشات از فرد بیماری نمونه برداری شده و ژن های بیماری زای آن تشخیص داده میشود و همچنین از دو نفر مرد و زن نیز نمونه برداری میشود و احتمال به وجود آمد کودک بیمار از ترکیب ژنتیک مرد و زن بررسی میشود.

چه کسانی باید آزمایش ژنتیک بدهند

همان طور که گفته شد آزمایش ژنتیک دارای کاربرد های مختلفی در افراد می باشد. از این آزمایش در موارد مثل:

  • ازدواج های فامیلی
  • مادرانی که سقط مکرر دارند
  • در مواردی که هر دو زوج یا یکی از آنها به یک بیماری ژنتیکی مبتلا می باشد
  • بررسی ناهنجاری های ژنتیکی در جنین
  • تعیین هویت و جنسیت جنین در دوران ابتدایی بارداری

آزمایشات ژنتیک بعد از بارداری

با توجه به اینکه این آزمایشات بعد از تشکیل جنین و بارداری انجام میشود و در این مرحله روح در جسم بچه دمیده شده و کودک دارای روح و احساسات است. انجام آزمایشات غربالگری برای تعیین معلولیت و در صورت تایید معلول بودن کودک سقط جنین کاری غیر انسانی است.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به متن ” آیا غربالگری جنین ممنوع شد؟ ” مراجعه کنید.

آزمایشات ژنیتک برای تعیین روابط خانوادگی

از آزمایش ژنتیک همچنین در بررسی رابطه فامیلی افراد و همچنین احتمال خویشاوندی یک فرد با فرد دیگر نیز استفاده می شود. ژنتیک و DNA هر فرد مختص به او می باشد اما گاها از شباهت هایی که در ژنتیک افراد وجود دارد می توان برای تعیین رابطه خویشاوندی آنها نیز استفاده کرد.