نقش-زن-در-خانواده

نقش زن در خانواده

این که تصور کنیم مردها نقش بیشتری در حفظ بنیان خانواده دارند، تصور نادرستی است. خانواده یک اجتماع دونفره است که به تدریج بزرگتر می شود و درنیجه نقش زن در خانواده، در حفظ و اعتلای بنیان خانواده در حفظ و اعتلای بنیان …

5/5 - (4 امتیاز)

این که تصور کنیم مردها نقش بیشتری در حفظ بنیان خانواده دارند، تصور نادرستی است. خانواده یک اجتماع دونفره است که به تدریج بزرگتر می شود و درنیجه نقش زن در خانواده، در حفظ و اعتلای بنیان خانواده نقش کمتر از مردان نیست.

شاید مهم ترین نقش زن و شوهر در خانواده، گذشت و ایثار باشد. وقتی دو نفر از دو تربیت و دو خانواده ی مختلف، در کنار هم قرار می گیرند، بدون شک اختلاف نظرها و تفاوت هایی ایجاد خواهد شد که اغلب با گذشت و فداکاری می توان از آن عبور کرد.

اما بحث مهمی که می خواهیم به آن بپردازیم، بحث محبت و مهربانی در خانواده است.

ابراز محبت خانم به آقا

یک خانم، برای بهبود بخشیدن به زندگی مشترک و مسائل زناشویی باید توانایی ابراز محبت را داشته باشد. اینکه بعضی خانم ها فکر می کنند با بروز محبت و وعاطفه ی خود، از شان و غرورشان کاسته اند، تصوری نا درست و خطرناک است. یک زن می تواند با رفتارش، زندگی را به بهشت تبدیل کند و بالعکس آن هم ممکن است اتفاق بیفتد.

امیرالموئمنین علیه اسلام مرد را قوام و زن را ریحانه خوانده اند.  و این به لطافت و ظرافت خانم ها اشاره دارد. یک زن با به کار گرفتن لطافتش در زندگی، می تواند موجی از محبت را به زندگی زناشویی اش وارد کند.

در شروع زندگی به دلیل عدم شناخت دو طرف نسبت به یکدیگر، طبیعتا دلخوری هایی ایجاد می شود و اینجاست که یک خانم می تواند با رفتارش، این دلخوری ها را فیصله دهد یا با یک عملکرد ضعیف، همه چیز را خراب کند و باعث دلسردی آقا نسبت به زندگی و مسائل زناشویی بشود.

خجالت

به زبان آوردن کلمات محبت آمیز نسبت به همسر، نباید باعث خجالت خانم باشد. استفاده ی درست و به جا از کلمات و عبارات محبت آمیز نه تنها شمارا کوچک نمی کند بلکه باعث تقویت عشق و عاطفه در زندگی خواهد شد.

یک زن با نقاط قوت زنانه ای که خداوند در وجودش قرار داده و با قوه ی توکل و ایمان می تواند خانواده ای را بنیان نهد که هم در دنیا و هم در آخرت باعث خیر و سعادت خود و دیگران باشد.

بنابراین نقش زن در حفظ و تحکیم بنیان خانواده، نهتها کمتر از مرد نیست، بلکه در بعضی موارد می تواند مهم تر و اساسی تر باشد.