حقوق-قانونی-زن-هنگام-طلاق

حقوق قانونی همسران بر یکدیگر

5/5 - (10 امتیاز)

حقوق بین همسران را می‌توان از وجوه مختلف مورد بحث قرار داد، مثلا حقوق قانونی زن بر مرد ، حقوق قانونی مرد ،حقوق قانونی زن در زمان طلاق ، حقوق قانونی زن در ازدواج موقت و یا حقوق قانونی زن هنگام طلاق.

همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

حقوق همسران :

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
زوجین باید در رعایت مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر کمک کنند.
در روابط زوجین ریاست از خصایص شوهر است.


در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است، نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل ، مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مریضی.
هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.
نفقه زن مطلقه در دوران عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز (ناشزه زنی است که عدم تمکین از شوهر داشته باشد) واقع شده باشد، که در این صورت نفقه به زن تعلق نمیگیرد، مگر در صورت حمل(بارداری) که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
مواد ۱۱۰۲تا۱۱۰۹ قانون مدنی.