غذای-کمکی-نوزاد-10-ماهه

غذای کمکی نوزاد ده ماهه

غذای کمکی نوزاد ده ماهه نوزاد از تنوع بسیار بیشتری برخوردار است . شما از ماه دهم می توانید میوه های فصل را در وعده های غذایی کودکتان جا بدهید. توجه داشته باشید که میوه به عنوان میان وعده مصرف می شود و نباید مقدار آن زیاد باشد چرا که معده فرزندتان پر می شود و اشتهای غذا خوردن را از دست می دهد. میوه ها را خوب بشویید پوست بکنید و هسته ها را جدا کنید و در تکه های کوچک به فرزندتان بدهید.