روغن-زرد

فواید روغن دنبه

یکی از روغنهای مورد تایید، جهت استفاده روغن دنبه یا همان روغن حیوانی یا روغن زرد است که در قدیم طرفداران زیادی داشته بطوریکه تا چند دهه پیش دنبه از…