ورزش در رختخواب

در رختخواب هم می‌توان ورزش کرد؟!

5/5 - (7 امتیاز)

مرحله اول :

کی گفته ورزش کردن سخته؟ شما می تونی توی رختخوابتم ورزش کنی. دیگه از این بهترم مگه میشه؟

صبح که چشمتو باز کردی، بجای اینکه یهو از جا بلند شی، دستها تو ببر بالای سر و بدنت رو کامل بکش.

بایه فشار متوسط در این حد که خودت کشش رو احساس کنی. تا هشت بشمار و با یه نفس عمیق عظلاتت رو شل کن. این کار رو پنج بار تکرار کن.

مرحله دوم :

حالا زانو ها رو یکی یکی و به نوبت جمع کن توی شکمت و چند سانیه نگه دار. بعد پا رو آزاد کن و پای بعدی رو بالا بیار.

دستت رو پشت یکی از زانو ها قلاب کن و پارو بالابیار. سعی کن تا جایی که می تونی پا رو صاف نگه داری. این کار رو برای هر پا سه مرتبه تکرار کنید و هر بار پنج ثانیه نگه دارید.

حالا زانو ها رو جفت کنید و بکشید توی شکم. هردو تا زانو با هم. دستهاتو دور زانوها قلاب کن و به خودت یه حرکت ریز مثل گهواره بده.

حواست باشه که قرار نیست به خودت فشار بیاری. همه حرکات باید نرم و با فشارمتوسط باشن.

مرحله سوم :

حالا وقتشه که بلند شی و بشینی برای بلند شدن ازتوی رختخواب،اول به یکی از پهلو ها بچرخ و بعد با تکیه دادن دستت بلند شو.

نشیمن گاهت رو ثابت نگه دار و بنت رو از کمر به چپ و راست بچرخون. آهسته و با شمارش. دستها رو نیمه باز روی سینه نگه دار تا راحتتر بتونی بچرخی.

مرحله چهارم :

چهاردست و پا بایست. به این حرکت میگن حرکت گربه! حالا کمرت رو خم کن پایین. بدون اینکه جای دست و پا رو تغییر بدی. سر و باسن باید رو به بالا باشن و فقط کمر پایین بره.درست مثل یه گربه.

چند ثانیه صبر کن وکمر رو به حالت قبل برگردون. حالا برعکس! شکم رو بکش تو و کمر رو به بیرون هل بده و سر و باسن رو پایین نگه دار. طوری که یه قوز گرد دربیاری!!

این حرکت رو آروم و به تعداد کم انجام بدین و روزهای بعد آروم آروم تعدادش رو ببرین بالا.

مرحله پنجم :

صاف بنشین و دستها رو بالای سر قلاب کن. بالاتنه رو کاملا بکش و نفس عمیق بکش. حالا به سمت چپ و بعد به سمت راست. بعد دستها روپشت بدن قلاب کن و به همین صورت بکش. سر و گردن باید صاف و ثابت باشن.

به همین راحتی کلی ورزش کردی و اینطوری از گرفتن کمر و عظلاتت جلو گیری می کنی و اول صبحتو با آه و ناله شروع نمی کنی!