آموزش به فرزند

3 سوال که جان فرزندتان را نجات میدهد

5/5 - (8 امتیاز)

3 سوالی که احتمالا جان فرزند شما را نجات میدهد :

وقتی در خانه تنها هستی و پدرمادرت سر کار هستن و همان موقع یک نفر می خواهد از در، یا پنجره به داخل بیاید چکار میکنی؟


جواب:  قبل از زنگ زدن به پلیس به مادر و پدرت زنگ بزن! کار کردن با تلفن را به تو یاد داده ایم، با فشار دادن این دکمه میتوانی سریع به ما زنگ بزنی. زیرا آمدن پلیس ممکن است طول بکشد، اگر به پدر و مادرت بگویی آنها زودتر زنگ میزنند به همسایه ها و آن ها به تو کمک میکنند .

اگر گم شدی چکار باید بکنی؟


جواب: اگه گم شدی یه نفس عمیق بکش، نترس و به هر کسی هم اعتماد نکن، اولین پلیس یا مامور راهنمایی و رانندگی یا به مغازه‌ای که شلوغ است در آن نزدیکی برو و شماره تلفنی که توی جیبت یا جیب کیفت  هست را  به مغازه دار یا پلیس بده تا به مادرت زنگ بزنند .

منتظر آسانسوری و یه غریبه می آید سوار می شود آیا باید تو هم سوار شوی ؟

جواب: نباید سوار شوی و اگر آن فرد تعارف کرد که بیا سوار شو بگو منتظر مادر پدرم هستم، الان میان و با هم سوار میشویم، فقط همسایه هایی که میشناسید و شما به او معرفی کردید، امن هستن!