حقوق شوهر بر زن

ترک منزل توسط زن بدون اذن همسر

5/5 - (9 امتیاز)

یکی از مشکلاتی که به صورت عدیدی که در جامعه امروزی با آن سرو کار داریم نافرمانی زن و مرد نسبت به یکدیگر میباشد که در اصطلاح حقوقی (حقوق مرد و حقوق زن ) به آن شقاق گفته میشود. یکی از این موارد نافرمانی، ترک منزل  می باشد.

ترک منزل توسط زن:

در صورتی که زن بدون داشتن دلیل قانونی و مشروع ترک منزل نماید نمیتواند نفقه دریافت کند.

در اصل زوجه عدم تمکین کرده و در قانون زمانی که زوجه بدون داشتن دلیل قانونی موجه و بدون رضایت شوهر خانه را ترک کند مستحق گرفتن نفقه نمی باشد حتی اگر زوجه در خانه ی پدر و مادر خودش زندگی کند باز هم نفقه ای به او تعلق نمیگیرد.

زنی که با شوهر خودش تمکین نکند ناشزه نامیده میشود و در این صورت مرد نه تنها میتواند به نفقه پرداخت نکند بلکه میتواند خواستار طلاق هم باشد و امکان تجدید فراش هم برای شوهر وجود دارد.

زن در صورتی میتواند عدم تمکین نماید که خواسته شوهر نامشروع باشد و اگر در موارد ضروری مجبور به ترک منزل شود و یا به سفر برود و از شوهر اجازه نگرفته باشد ناشزه نخواهد بود و مرد موظف است که نفقه زن را پرداخت کند.

در اینجا منظور از ترک منزل، قهر بودن زن و ترک دائمی منزل نیست و در صورتی که زن به طور دائم خانه را ترک کرده باشد عدم تمکین کرده و ناشزه خوانده میشود.

مواردی که زن میتواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود:

  1. اگر زن بیماری داشته باشد که مداوا کردن آن ضروری باشد این موضوع ضروری بودن مداوا را هم پزشک تایید کرده باشد
  2. انجام واجبات شرعی و فرایض دینی:اگر زن برای رفتن به حج و…. از شوهر اجازه نگرفته باشد به معنای عدم تمکین نمی باشد.
  3. اگر زن در خانه ای زندگی کند که از لحاظ مالی یا ناموسی و یا جانی در خطر باشد میتواند ترک منزل نماید و مرد باید نفقه زن را بپردازد.

زنی که ازدواج کرده است برای خروج از کشور نیازمند اجازه ی همسر خود میباشد که این اجازه باید به صورت کتبی باشد که در دفترخانه ی رسمی آماده شده باشد و به اطلاع گذرنامه برسد.البته دادستان محل صدور گذرنامه در شرایط ضروری میتواند این اجازه را به زوجه بدهد یا ندهد که مهلت اجازه ی دادستان از زمان درخواست اجازه زوجه از دادستان به مدت ۳ روز میباشد،نظر دادستان قطعی و قابل اعتراض نمی باشد