وظایف-اخلاقی-زن-نسبت-به-شوهر

اخلاق زن نسبت به همسر

5/5 - (8 امتیاز)

اخلاق زن نسبت به همسر یا مردان یکی از اصول اساسی زندگی است که میتواند تضمین کننده زندگی راحت و آرامش داخل خانه باشد.

1- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

مرد حقي بر زنش دارد [و آن حق اين است كه] چنانچه او را صدا زند پاسخ دهد، و هنگامي كه او را دستوري دهد سرپيچي نكند و پاسخ مخالف ندهد و با او مخالفت نورزد .»

2- امام رضا عليه السلام مي فرمايند:

بدان كه زنان گوناگونند، برخي از آنان دستاوردي گرانبها و تاوان [رنج هاي آدمي] هستند و اين زن كسي است كه به شوهرش محبت مي كند و عاشق اوست .

3- امام باقر عليه السلام مي فرمايند:

 براي زن هيچ شفيعي نزد پروردگارش به اندازه رضايت شوهرش سودمندتر نيست .»

4- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

حق مرد بر زن اين است كه [زن] ملازم خانه او باشد، و به شوهرش دوستي و محبت و دلسوزي كند، و از خشم وي دوري گزيند، و آنچه را مورد رضايت اوست انجام دهد، و به پيمان و وعده وي وفادار باشد .»

5- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

هر زني به شوهرش بگويد: من از تو هرگز خيري نديدم، [ثواب] كارش از بين مي رود .»

6- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

بهترين زنانتان زني است كه با محبت، فرزندآور و سازگار باشد، و بدترين آنان زني است كه لجباز باشد .»

7- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

خوشا به حال زني كه شوهرش از او راضي باشد .

8- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

 كسي كه زني دارد كه [آن زن] به او آزار مي رساند، خداوند نماز و كارهاي نيك زن را نمي پذيرد تا اينكه به مرد كمك و او را راضي كند، اگر چه اين زن تمام عمر را روزه بگيرد و نماز بخواند و بندگان را آزاد و دارايي [اش] را در راه خدا انفاق كند . و اين زن نخستين كسي است كه وارد آتش جهنم مي شود . سپس حضرت فرمودند: مرد نيز چنين گناه و عذابي دارد اگر زنش را آزار رساند و [به او] ستم كند .»

9- امام صادق عليه السلام مي فرمايند:

خوشا به سعادت و خوشا به سعادت آن زني باد كه شوهرش را بزرگ دارد و به او آزار نرساند و هميشه از شوهرش فرمانبري كند .

10- پيامبر عزيز خدا صلي الله عليه و آله مي فرمايند:

 براي زن جايز نيست كه شوهرش را به بيش از توانايي اش مجبور كند .»

اخلاق زن نسبت به همسر در احادیث ، اخلاق زن نسبت به مرد و احادیث مربوط به اخلاق زن نسبت به مرد