سن-گرفتن-پستانک-از-کودک

پستانک، خوب یا بد ؟

آیا باید به نوزاد پستانک داد؟ استفاده از پستانک کاملا به شما و نوزاد شما بستگی دارد. نوزادان عاشق مکیدن هستند. از نوزادان درحال مکیدن شست در داخل رحم عکس…