عکس-رنگی-رحم

همه آنچه درباره عکس رنگی رحم ، کاربرد و عوارض+ خطرات+ عکس

زمان ایده آل برای انجام HSG بعد از پایان سیکل قاعدگی و قبل از تخمک گذاری است. دیلاتاسیون ساختمان های وریدی اطراف رحم در دوران قاعدگی، احمتال اینتراوازیشن ماده‎ی حاجب را بیشتر می کند، بنابراین …