نکات-زناشویی و ربابط جنسینکات-زناشویی و ربابط جنسی

نکات زناشویی

حتما پیش از ازدواج، بارها و ساعت ها در مورد لباس عروس، سالن برگزاری مراسم، جهیزیه، طلا و… با نامزدتان صحبت کرده اید. اما آیا حتی دقیقه ای برای مطرح کردن مسائل و نکات زناشویی با هم وقت گذاشته اید؟

یکی از اشتباهات رایج خانواده ها و زن و شوهر های جوان این است که تصور می کنند رابطه ی زناشویی یک رابطه ی خودجوش عاشقانه و گاها غریزی است که نیازی به آموزش ندارد. در صورتی که بارها و تحت عنوان های مختلف دیده ایم که ضعف روابط زناشویی و ندانستن نکات زناشویی، چگونه بنیان های یک خانواده را تحت تاثیر قرار داده است.