چگونه شیر شب کودک را قطع کنیم

چگونه شیر شب را قطع کنیم ؟

شاید سوال شما این باشدی که شیر شب کودک تا کی باید ادامه یابد ؟ و یا بهترین زمان قطع شیر شب نوزاد چه زمانیست؟ ویا چگونه شیر شب را قطع کنیم ؟از شش ماهگی و نهایتا یک سالگی کودک دیگر نیازی به …

تلوزیون-و-کودک

کودک و تلوزیون

کودک و تلوزیون ؟! برخی محققین معتقدند که تماشای تلوزیون پیش از یک سالگی برای کودک ممنوع است. و از دو سالگی به بعد می تواند نهایتا روزی یک ساعت…