بالا رفتن تقاضا برای به فرزند خواندگی گرفتن نوزاد تازه پیدا شده در منقطه نازی آباد تهران

بالا رفتن تقاضا برای به فرزند خواندگی گرفتن نوزاد تازه پیدا شده در منقطه نازی آباد تهران

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی جدیدترین وضعیت نوزادی که روز گذشته در محله نازی آباد تهران پیدا شده بود را شرح داد و گفت: تقاضای بسیار زیادی برای فرزندخواندگی…